Гостоприемството на Странджа, Велека и село Кости

Галерия

Интериор
img_0013 img_0015 img_0016 img_0018
img_0019 img_0025 img_0026 img_0024
img_0020 img_0021 img_0029 img_30
img_0030 img_0021 img_0029 баня
велека велека велека тераса-3
Екстериор
В непосредствена близост
велека велека-01 велека-02 велека-03
велека-04 велека-05 велека-06 велека-07
велека-08
Залезите в Кости …
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека велека велека
велека велека
юни 2009г.
велека велека велека велека
велека велека