Гостоприемството на Странджа, Велека и село Кости

Цени и условия

За една нощ За две нощи За повече нощи
За двама души 34 лв. 60 лв. По договаряне
За трима души 51 лв. 90 лв. По договаряне
За четири души 68 лв. 120 лв. По договаряне
За пет души 85 лв. 150 лв. По договаряне
За шест души 102 лв 180 лв. По договаряне
За седем души 119 лв. 210 лв. По договаряне
За осем души 136 лв. 240 лв. По договаряне
За девет души 153 лв. 270 лв. По договаряне
За десет души 170 лв. 300 лв. По договаряне

Цените са актуални към дата: 01.06.2010 г.

Първата нощувка се предплаща.